Impressum

Home »  Impressum

Obchodné meno:

MAD SR, s.r.o.

Sídlo a korešpondenčná adresa

Školská 36, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika

IČO

36029947, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. : 5362/S.

IČ DPH

SK2020074793

Kontaktné údaje

Tel: +4420 7078 9157
E-mail: mad3@madsr.sk

Individual auto design
+4420 7078 9157
info@carseatcover.eu
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!