mad mask

Zdravotne nezávadná dvojvrstvová netkaná textília vyvinutá pre potreby zdravotníctva.