Blog

Informácie z nášho sveta.

Podmienky ochrany osobných údajov

március 16, 2019

I. Základné ustanovenia Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je MAD SR, s.r.o. IČO 36029947 so sídlom Školská 36 Rimavská Sobota 97901 (ďalej len: „prevádzkovateľ“). Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú 0904 885 173 Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o…

Olvasson tovább